Grindstyrning som kan öppnas av räddningstjänsten

Posted by:

 

 

 

GSM Gate Control är en fjärrstyrning som gör det möjligt att öppna en grind, port eller bom till parkering/parkeringshus från en mobiltelefon. Användaren kan öppna via den tillhörande mobilappen, samtal eller SMS. Den finns i två versioner, en som klarar upp till 20 användare och för upp till 1000 användare. Läs mer

0

Nätansluten datalogger för bl.a. energimätning

Posted by:

Läs mer
0

Acandias GSM-styrning – Så mycket mer än bara på och av

Posted by:

Vår uppskattade serie med GSM-styrningar används till mycket mer än att bara slå på och av värmen. Merparten säljs fortfarande för att styra värmen i fritidshus, men allt fler använder den även för övervakning. Till de två ingångarna kan olika typer av deckare kopplas. T.ex. deckare för rök, rörelse, vattenläckage, nivå i tankar eller magnetkontakter. Detektorerna finns här.

Läs mer

0

Fastighetsautomation

Posted by:

Utvecklingen av fastighetsautomation, eller Building Management Systems (BMS), går fort. Vi vill inte bara kunna boka tvättstugan och läsa av elmätaren, hela fastigheterna ska vara uppkopplade och automatiserade.

Kodlåsen till portar och lägenheten ska kunna styras, postboxar för paket öppnas och felmeddelanden från hissar och undercentraler ska kunna skickas. Det ställer höga krav på tillförlitliga uppkopplingar med hög säkerhet mot intrång men ...

Läs mer
0

SenseAnywhere

Posted by:

Många slänger sig med begreppet IoT, Internet of Things, för framtida visioner om helt automatiserade städer. I praktiken började det med olika typer av uppkopplade givare.

Det senaste tillskottet i vårt utbud är SenseAnywhere som är en lite givare, inte mycket större än ett tändstickspaket, för loggning och larm av temperatur, luftfuktighet, vibrationer och CO2.

Givarna har upp till tio års ...

Läs mer
0

Läcksökning med Sonotec

Posted by:

Med nya digitala ultraljudsinstrumentet Sonaphone från Sonotec kan du enkelt hitta och utvärdera läckor i trycklufts-, gas- och vakuumsystem. Det är ett avancerat men samtidigt lättanvänt instrument avsett för förebyggande underhåll. Instrumentet hanteras via touchscreen och är utvecklat för:

  • Läcksökning i trycklufts-, vakuum- och gasdistributionssystem
  • Att följ upp förslitningar i maskiner för optimerat underhåll
  • Hitta läckor i fönster, dörrar, fordon, komponenter, skåp och containrar vid ...
Läs mer
0

Ayyeka Wavelet -ny batteridriven fjärrövervakning för tuff miljö

Posted by:

Ayyeka har nu lanserat andra generationen av sin Wavelet, en batteridriven enhet för fjärrövervakning och loggning av upp till tio analoga, seriella och digitala givare med standardinterface.

Wavelet är IP67 klassad och tål tuff miljö. Den används bland annat för realtidsövervakning så som nivåmätning av avloppsvatten, dagvattenflöden, tryck och temperatur i fjärrvärmesystem, mätning av luftkvalitet och nivåer i oljetankar.

Vi erbjuder nu ...

Läs mer
0

Val av router

Posted by:

Kärt barn har många namn: Mobilrouter, bredbandsrouter, mobil bredbandsrouter, industrirouter, NET1-router, 4G-router mfl. Grunden är den samma men antalet anslutningar gör att kapslingarna blir olika stora. Miljön som routern ska sitta i påverkar även valet av kapsling.

Vi har små smidiga routrar från E-Lins som passar bra i trånga utrymmen, riktigt robusta kapslingar på routrarna från Garderos och routrar med många anslutningar från Robustel.
Alla routrar har radiomoduler, typ av modul avgör om det är en NET1, 3G ...

Läs mer
0

Att välja antenn

Posted by:

Våra routrar säljs utan antenn. Har du bra täckning räcker det med det med en standardantenn som monteras direkt på routern. Ska Wi-Fi användas räcker i de flesta fall även med en Wi-Fi antenn. Dubbla antenner kan ge stabilare och snabbare uppkoppling eftersom routern under vissa förutsättningar kan skicka och ta emot flera samtidiga dataströmmar om två antenner används.

För att ...

Läs mer
0

Att välja rätt abonnemang

Posted by:

Till våra GSM-styrningar är valet rätt lätt. Ett kontantkort som laddas med 100kr klarar oftast de flesta behoven för styrning av värme i fritidshus. Den enda operatören som inte fungerar är 3 som inte har stöd för GSM-trafik i sitt nät.

Det enda kruxet med kontantkort är att de måste fyllas på årligen för att inte bli avaktiverade. Operatörerna har olika lösningar för att hjälpa dig med detta men det enklaste är fortfarande att lägga in en påminnelse i telefonen.

När det ...

Läs mer
0

Vi packar ditt paket

Posted by:

Till återförsäljare och volymkunder erbjuder vi oss att skräddarsy routerpaket. Vi märker upp de neutrala förpackningarna med er märkning och bilägger er dokumentation.

Ett exempel på specialpaket vi levererar är till en maskintillverkare som levererar maskiner med uppkoppling. De säljer nytillverkade maskinerna med uppkoppling men även paketen till eftermarknaden. I dessa paket inkluderar vi anpassade spänningskablar, antennkablar, SIM-kort, förkonfigurerade routrar och kundanpassad ...

Läs mer
0

Att välja router

Posted by:

Valet beror till stor del  av vad du ska använda routern till och hur mycket du är beredd att betala. Är det för att komma ut på internet via wifi hemma eller ska den användas professionellt i ett affärskritiskt system.

En router är så mycket mer än bara en passiv burk som kopplar ihop nätverkskablar och wifi. Den primära uppgiften är att sortera datapaket ...

Läs mer
0

Installerat och klart

Posted by:

Under 2018 har vi erbjudit alla kunder som köper routrar möjligheten att få routern konfigurerad och klar. Det underlättar både för installatören och slutanvändaren.

Nu tar vi nästa steg och erbjuder:

  • Konfigurering av routrar inklusive montering och aktivering av SIM-kort så att det blir smidigt för installatören i fält.
  • Installation på plats. För bästa pris försöker vi kombinera installationer utanför Mälardalen med andra serviceuppdrag.
  • Service, ...
Läs mer
0

Så enkelt att jag själv klarade installationen

Posted by:

Vi har som måtto att det ska vara enkelt att komma igång med våra produkter och att det därefter ska vara lika lätt att använda dem.

Därför erbjuder vi konfigurering av routrar, hjälp med systemintegrering och teknisk support till alla våra kunder.

Det tycker jag är bra, men ännu bättre vore det om det inte behövdes. Och nu, äntligen, finns det ett komplett system för övervakning av temperatur, luftfuktighet, rörelse och CO2 som jag själv lyckades att både installera och få att ...

Läs mer
0

Acandia kompletterar produktutbudet med SenseAnywhere

Posted by:

Aldrig har det varit så lätt att övervaka temperaturen vid lagring och transport av temperaturkänsliga varor.

Vad gör lösningen unik? Det är lätt!

  • Enkelt att installera – inga kablar eller mjukvara behövs
  • Enkel att använda – Molnbaserad, tillgänglig från alla plattformar
  • Enkel att underhålla – Ingen lokal backup, batteriets livslängd 10 år

SenseAnywhere är klara att placeras ut. Ingen konfigurering, spänningsmatning eller nätverkssladd ...

Läs mer
0

Nu ännu enklare att se vädret på er anläggning

Posted by:

Vårt motto är det ska vara enkelt att styra och mäta på distans. Vi erbjuder nu våra kunder hjälp med konfigureringen av väderstationer så att det bara är att ställa upp och därefter logga in och läsa av värdena från väderstationen direkt i telefonen, paddan eller i en dator. Ni ser temperatur, luftfuktighet, vindhastighet mm och kan följa utvecklingen. Vill ni kan ni enkelt komplettera stationen med extra givare för att hålla koll på temperatur och fuktigheten i jorden i ...

Läs mer
0

Vinnaren av Netio 4 är korad

Posted by:

Anders Pettersson i Hjo berättade om en spännande applikation där han avser att styra funktioner i en solfångaranläggning.

  • Netio 4 verkar vara en produkt som jag väntat länge på, skriver Anders.

Han vill på ett enkelt sätt kunna styra olika enheter i sin solfångaranläggning. När solen värmer ska en pump starta samtidigt som elpatronen stängs av. Han vill även styra en pump ...

Läs mer
0

GSM-modul – för övervakning och styrning

Posted by:

TCG140 är en GSM-modul för övervakning och styrning över mobilnät. Modulen kan användas som en fristående enhet eller som en del i ett större system. Tillsammans med programvaran TC Monitor är det lätt att övervaka ett stort antal enheter.

För övervakning av teknikbodar, pumphus och andra mindre byggnader kan modulen kopplas till sensorer för temperatur, luftfuktighet, barometertryck, CO2, strömavbrott, ...

Läs mer
0

Övervakning av noder i Stadsnät

Posted by:

TCW241 är en övervakningsenhet utvecklad för övervakning av temperatur, fukt, rök, vatten inträngning, fläktar, UPS, skalskydd mm i noder, teknikbodar och apparatskåp.

Det är ett tillförlitlig och enkelt system som med hjälp av programvaran TC Monitor gör det lätt att få en överblick över statusen på ett stort antal noder/teknikbodar.

Övervakningen kan även göras direkt i mobilen,Android och iOS.

Med enheten ...

Läs mer
0

Netio – det smarta grenuttaget, nu ännu smartare

Posted by:

Tyvärr hänger sig all tänkbar digital utrustning i tid och otid. Att manuellt starta om dem kostar både tid, pengar och humör. Netio 4 kan göra det åt dig. En watchdog-funktion kan övervaka en enhet i ett nätverk genom att återkommande pinga enheten och starta om den vid uteblivet svar. Idealiskt för radiolänkar eller IP-kameror.

Grenuttaget kan även fungera som accesspunkt ...

Läs mer
0

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Posted by:

Kan man mäta arbetsmiljön?

Arbetsmiljöverket menar att det finns dolda faror på arbetsplatserna som gör människor sjuka, stressade eller mindre effektiva. I kontorsmiljö lyfter AMV fram den fysiska arbetsmiljön som ett av sex områden som har stor påverkan på oss.

Vidare kan man läsa att ”Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) mår personalen bättre och kostnaderna kan undvikas. Lär dig hur du kan förbättra den fysiska arbetsmiljön och lär dig mer om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på din arbetsplats genom att låta chef ...

Läs mer
0

IoT, Internet of Things, ett buzzword som många slänger sig med

Posted by:

Utbudet av utrustning som kan kopplas upp ökar hela tiden. Larm, belysning och temperaturstyrning är numera något som många redan har installerat och kan styra via appar i smarta telefoner.

Vid ett besök på Elimia Subcontractor, en mässa för underleverantörer till industrin, samlade man goda exempel på produkter och lösningar som finns redan idag inom IoT. Vi konstaterade att gränsen mellan vad som kallas IoT, M2M, Machine to Machine, Wifi, utrustning som är uppkopplade via GSM, via mobila routrar eller via ...

Läs mer
0

Övervakning av temperatur, luftfuktighet och tryck i serverhall

Posted by:

En av våra kunder använde Comet Websensor och ett par av våra andra givare för att realisera en lösning för övervakning av temperatur och luftfuktighet samt differenstryck mellan under- och översida av installationsgolv för att säkerställa att lokalen har rätt klimat och att övertrycksventilationen fungerar som den ska.

Dessutom installerade de vattenläckagelarm under installationsgolvet som larmar vid ett läckage. Samtliga enheter ...

Läs mer
0
Page 1 of 9 12345...»