Fjärrmätning av temperatur i lägenheter

Posted by:

Temperaturmätning lägenheterSystem för fjärrmätning av temperatur i lägenheter i samband med utredning/energioptimering.

Fjärrmätsystemet består av batteridrivna givare som kommunicerar med en centralenhet via radio. Centralenheten kommunicerar med en databas via mobilnätet (GPRS). Enheten kan även skicka larm via SMS om gränsvärden över- eller underskrids.

Mätdatabasen är åtkomlig via inloggning i vanlig webbläsare och där kan man se värden i tabell- och kurvform samt exportera till Excel för ytterligare databehandling.

Tillgång till mätdatabasen ingår i systemleveransen och ingen abonnemangskostnad utöver mobiltrafiken tillkommer.

Läs mer .

0
  Relaterade inlägg

Add a Comment