Fjärravläsning av tryck i gasflaskor

Posted by:

Principskiss fjärrövervakning av tryck i gasflaskorEn spännande applikation för vårt fjärravläsningssystem Bawit är att fjärrövervaka trycket i gasflaskor eller flaskpaket för att veta när det är dags att byta ut nästan tomma flaskor till fulla. På gasflaskorna monteras tryckgivare som ansluts till en fjärravläsningsenhet. Fjärravläsningen skickar mätvärdena till en online-databas åtkomlig via nätet där man kan följa förbrukningen i de olika flaskorna. Fjärravläsningen kan även övervaka gränsvärden och skicka SMS när trycket passerar ett gränsvärde.

Detta ger ofta kostnadsbesparingar av flera anledningar:

  • Gasflaskor byts inte för tidigt, optimalt utnyttjande av gasen.
  • Gasflaskor byts inte för sent. Man slipper produktionsstopp p.g.a. helt tomma flaskor.
  • Man kan låta gasleverantören ta hela ansvaret för gashanteringen.

Fjärravläsning kan användas för en mängd applikationer och det är nästan bara fantasin som sätter gränser.

Läs mer om våra produkter för fjärravläsning.

0
  Relaterade inlägg

Add a Comment