Temperaturmätning i kyltransporter med fjärravläsning

Posted by:

Principskiss temperaturmätning i kyltransportEn intressant applikation för vårt fjärravläsningsssytem Bawit är temperaturmätning vid transport av livsmedel eller andra känsliga varor som kräver kyla eller värme. I varje kyltransportbil placeras en fjärravläsningsenhet till vilken det kan anslutas 1 till 32 temperaturgivare, själva enheten som har display kan t.ex. monteras i förarhytten så att chauförren snabbt får information om temperaturen skulle stiga.

Fjärravläsningsenheten mäter in temperaturen från samtliga temperaturgivare och skickar informationen via mobiltelenätet till en databas som är åtkomlig via inloggning i en vanlig webläsare. Enheten kan även övervaka gränsvärden och skicka SMS vid för hög eller för låg temperatur.

Som option kan även fjärravläsningen fås med GPS så att alla mätvärden kopplas till en plats och transportbilens rutt kan plottas på en karta i webgränssnittet.

Läs mer om fjärravläsning eller kontakta oss på 08-52224030 eller info@acandia.se för mer information.

0
  Relaterade inlägg

Add a Comment