Fjärrstyrning och fjärravläsning av värmekabelanläggning

Posted by:

Principskiss fjärrstyrning och -mätsystem till värmekabelanläggningEn intressant tillämpning av vårt fjärravläsnings- och fjärrstyrningssystem är att styra och övervaka värmekabelanläggningar för snösmältning, t.ex. på tak.

Fjärrstyrning görs direkt från webgränssnittet där man även ser uppmätt strömförbrukning per installationsplats. Detta gör det möjligt att snabbt se om det är några problem med spänningsmatning eller värmekablar. Det är möjligt att slå på eller av en eller flera installationsplatser med ett kommando.

Det går även att låta systemet skicka SMS-larm om strömmen under- eller överstiger inställda värden.

Läs mer om fjärravläsning/fjärrstyrning eller kontakta oss direkt på 08-52224030.

0
  Relaterade inlägg

Add a Comment