Ny ultraljudsgenerator för läcksökning av slutna utrymmen (video)

Posted by:

Ultraljudsgenerator set

Nu lanserar Acandia en ny ultraljudsgenerator från SONOTEC; SONAPHONE T V2.0 för läcksökning/läcktestning av tätningar och skarvar i slutna utrymmen som måste vara täta. Några exempel på applikationer är läcktestning av kyl och frysutrymmen, brandtäta dörrar och skåp, tankar, containrar, fartyg, fönster, dörrar, fordon, renrum, m.m.

Ultraljudsgeneratorn / ultraljudssändaren placeras i utrymmet som ska läcksökas / läcktestas därefter söker man av längs skarvar och tätningar för att hitta eventuella läckor. Proceduren beskrivs väl i videon nedan där läcktest av en container genomförs.

Ultraljudsgeneratorn kompletteras antingen med en ultraljudssond med ett ultraljudselement för läcksökning av små utrymmen eller en sfärisk ultraljudstransmitter 14 ultraljudselement (den som används i videon nedan).

Länk till set bestående av ultraljudsgenerator och sfärisk ultraljudstransmitter.

Länk till enbart ultraljudsgenerator.

0
  Relaterade inlägg

Add a Comment