Systematiskt arbetsmiljöarbete

Posted by:

Kan man mäta arbetsmiljön?

Arbetsmiljöverket menar att det finns dolda faror på arbetsplatserna som gör människor sjuka, stressade eller mindre effektiva. I kontorsmiljö lyfter AMV fram den fysiska arbetsmiljön som ett av sex områden som har stor påverkan på oss.

Vidare kan man läsa att ”Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) mår personalen bättre och kostnaderna kan undvikas. Lär dig hur du kan förbättra den fysiska arbetsmiljön och lär dig mer om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på din arbetsplats genom att låta chef och skyddsombud göra en skattning av arbetsplatsen.”

Skattning är bra men mätning är bättre.

Det är exempelvis svårt att bedöma luftkvalitet men lätt att mäta koldioxiden (CO2) i luften. Vi har installerat ett enkelt larm med tre dioder i vårt konferensrum. Har vi ett möte med fyra personer har vi lärt oss att den gröna dioden som indikerar att luften är bra slår om till gult, dvs halten CO2 är förhöjd, efter bara 15 minuter. Sitter vi ytterligare 15 minuter slår den om till rött. Problemet är lätt att åtgärda genom att öppna dörren eller att ha fönstret på glänt. Det viktiga är att vi vet. Vi har med denna enkla enhet fått kontroll på CO2-nivån som är en osynlig och luktfri gas som gör att vi känner oss trötta vid förhöjda halter. Läs mer om vår enkla CO2-mätare här.

 

Vi har även en vakt placerad i entrén till kontoret. Med den kan vi se halten av CO2, temperatur och luftfuktighet över tid. Bilden visar en graf från de senaste tre veckorna. Där kan man tydligt se att halten CO2 ökar under kontorstid men även att fastighetens ventilationssystem haft driftstörningar de senaste två veckorna. Den förhöjda halten CO2 har gjort att vi har känt oss trötta i slutet av dagarna men vi uppfattade inte förändringarna i luftkvaliteten. Enheten larmade och med grafen som underlag kunde vi påvisa driftstörningen för fastighetsägaren. Efter service följde vi upp effekten. Det är SAM för oss.

Mer om vår vakt hittar du här.

0
  Relaterade inlägg
  • No related posts found.

Add a Comment