Netio – det smarta grenuttaget, nu ännu smartare

Posted by:

Tyvärr hänger sig all tänkbar digital utrustning i tid och otid. Att manuellt starta om dem kostar både tid, pengar och humör. Netio 4 kan göra det åt dig. En watchdog-funktion kan övervaka en enhet i ett nätverk genom att återkommande pinga enheten och starta om den vid uteblivet svar. Idealiskt för radiolänkar eller IP-kameror.

Grenuttaget kan även fungera som accesspunkt för WiFi, hålla reda på klockan och sköta schemalagda aktiviteter. Schemafunktionen kan slå av och på varje uttag individuellt på förutbestämda veckodagar och tider. Fördröjt tillslag hindrar att säkringar löser ut när all utrustning startar upp efter strömavbrott. Det är smart.

Du kan styra de fyra uttagen var för sig direkt från din Android eller iOS enhet. Som om inte det vore nog. I varianten Netio 4 All kan du även se strömförbrukning, den totala energimängden som förbrukats och t.o.m. om den anslutna enheten inte riktigt fungerar optimalt. Förbrukning i kWh och ström mäts individuellt för varje uttag. Perfekt om du vill övervaka antalet drifttimmar per enhet och få en uppföljning över energiförbrukningen över tid. Ta exempelvis frostvakten i vattenledningen, hur mycket drar den när den värmer och hur ofta värmer den?

NETIO 4 All kan mäta följande elektriska storheter individuellt för varje uttag: Spänning (V), ström (A), förbrukning (kWh), effektfaktor (cos phi), frekvens (Hz). Effektfaktorn (cos phi), eller fasförskjutningen som vi vanligtvis kallar den, ger en indikation på om den anslutna enheten får jobba mer än vanligt. Det kan bero på igensatt filter, slitage eller andra skador på den anslutna enheten.

Unikt med NETIOs smarta uttag är att de även kan styras från tredjepartsapplikationer och molntjänster. NETIO stöder de flesta M2M API protokoll, IoT and Industry 4.0 applikationer.

 

Mer information om Netio enheterna hittar du här.

0
  Relaterade inlägg

Add a Comment