Övervakning av temperatur, luftfuktighet och tryck i serverhall

Posted by:

En av våra kunder använde Comet Websensor och ett par av våra andra givare för att realisera en lösning för övervakning av temperatur och luftfuktighet samt differenstryck mellan under- och översida av installationsgolv för att säkerställa att lokalen har rätt klimat och att övertrycksventilationen fungerar som den ska.

Dessutom installerade de vattenläckagelarm under installationsgolvet som larmar vid ett läckage. Samtliga enheter ...

Läs mer
0

Vi kompletterar utbudet av fjärrövervakning och fjärrstyrning

Posted by:

I nära samarbete med våra leverantörer utvecklar vi såväl nya kompletterande produkter som funktionalliteten på befintliga. Vi kan nu erbjuda ett brett utbud av komponenter för övervakning och styrning på distans.

Oavsett om du har tillgång till ett befintligt nätverk, vill bygga ett lokalt nätverk med en mobil uppkoppling eller föredrar övervakning och styrning via GSM har vi lösningar.

Är det många enheter som ska övervakas har vi lösningar där givarna sänder mätvärden trådlöst till en centralenhet som därefter kan skicka hela rapporter ...

Läs mer
0

Fjärrstyrning och fjärravläsning av värmekabelanläggning

Posted by:

Principskiss fjärrstyrning och -mätsystem till värmekabelanläggningEn intressant tillämpning av vårt fjärravläsnings- och fjärrstyrningssystem är att styra och övervaka värmekabelanläggningar för snösmältning, t.ex. på tak.

Fjärrstyrning görs direkt från webgränssnittet där man även ser uppmätt strömförbrukning per installationsplats. Detta gör det möjligt att snabbt se om det är några problem med spänningsmatning eller värmekablar. Det är möjligt att slå på ...

Läs mer
0

Temperaturmätning i kyltransporter med fjärravläsning

Posted by:

Principskiss temperaturmätning i kyltransportEn intressant applikation för vårt fjärravläsningsssytem Bawit är temperaturmätning vid transport av livsmedel eller andra känsliga varor som kräver kyla eller värme. I varje kyltransportbil placeras en fjärravläsningsenhet till vilken det kan anslutas 1 till 32 temperaturgivare, själva enheten som har display kan t.ex. monteras i förarhytten så att chauförren snabbt får information om temperaturen skulle stiga.

Fjärravläsningsenheten mäter in ...

Läs mer
0

Fjärravläsning av tryck i gasflaskor

Posted by:

Principskiss fjärrövervakning av tryck i gasflaskorEn spännande applikation för vårt fjärravläsningssystem Bawit är att fjärrövervaka trycket i gasflaskor eller flaskpaket för att veta när det är dags att byta ut nästan tomma flaskor till fulla. På gasflaskorna monteras tryckgivare som ansluts till en fjärravläsningsenhet. Fjärravläsningen skickar mätvärdena till en online-databas åtkomlig via nätet där man ...

Läs mer
0

Fjärrstyrning av grind

Posted by:

Principskiss grindstyrningSystem för fjärrstyrning av en grind med ett enkelt telefonsamtal. I fjärrstyrningen lagras en lista med telefonnummer från de personer som har rätt att komma in genom grinden. Information om vem som har begärt öppning av grinden och när sparas i en lista på en webserver som är åtkomlig via inloggning i en vanlig webbläsare.

Se även skissen här ...

Läs mer
0

SMS-larm vid fukt i tryckluft

Posted by:

Fuktövervakning i tryckluftGenom att kombinera två av våra produkter; en tryckdaggpunktsmätare med nivåvakt och ett SMS-larm/fjärrstyrning har en av våra kunder installerat ett övervakningssystem för fukthalten i deras tryckluft.

Tryckdaggpunktsmätaren har två reläutgångar som programmerats att larma om daggpunkten stiger över sju grader C samt om daggpunkten sjunker under noll grader C.

Reläutgångarna på fuktmätaren är kopplade till en GSM-styrning ...

Läs mer
0

Fjärrmätning av temperatur i lägenheter

Posted by:

Temperaturmätning lägenheterSystem för fjärrmätning av temperatur i lägenheter i samband med utredning/energioptimering.

Fjärrmätsystemet består av batteridrivna givare som kommunicerar med en centralenhet via radio. Centralenheten kommunicerar med en databas via mobilnätet (GPRS). Enheten kan även skicka larm via SMS om gränsvärden över- eller underskrids.

Mätdatabasen är åtkomlig via inloggning i vanlig webbläsare och där kan man se värden i tabell- och ...

Läs mer
0

Handtermometer / Temperaturinstrument

Posted by:

TemperaturinstrumentHandhållen termometer/temperaturinstrument för temperaturmätning i gas, vätska eller solida material som fisk eller kött.

Temperaturmätning mellan -30 och +200°C

Levereras komplett med temperaturgivare godkänd för användning i livsmedel. Kan enkelt att kompletteras med temperaturgivare i andra utföranden i efterhand om behoven av temperaturmätning skulle förändras eller utökas.

Läs mer om handtermometern.

Läs mer
0

Gaslarm/gasvarning för ammoniak (NH3)

Posted by:

Gaslarm för NH3Prisvärda och bra gaslarm/gasdetektorer för NH3 (ammoniak) som idag används som köldmedia i många kylanläggningar.

Gasdetektorerna har reläutgång för direkt styrning av sirener och blixtljus vid gasalarm samt analog mA-utgång för anslutning till larmcentral eller annat överordnat system. Dessutom har gasvarningsdetektorerna utgång för datakommunikation RS485 för integration i styrsystem.

Läs mer om gaslarm för NH3.

Läs mer
0

Temperaturmätning med fjärravläsning i pelletslager

Posted by:

En av våra kunder har behov av att övervaka temperaturen i sitt lager med pellets då det finns risk för överhettning.

Vi erbjuder en lösning med 1,5 m långa temperaturgivare som trycks ner i pelletsen. Temperaturgivarna ansluts till en batteridriven datainsamlingsenhet (BaWiT-B) som övervakar ett gränsvärde och skickar larm via SMS till berörda personer om temperaturen överstiger inställd nivå. ...

Läs mer
0

Liten temperaturlogger – Microlog

Posted by:

Temperaturlogger MicrologTemperaturlogger – Microlog – för tillfälliga mätningar i t.ex. kontor, bostäder, apparatskåp, kylar, frysar, m.m.

En kund använder dem för att säkerställa att temperaturen inte hade gått under 0°C vid gjutningarbeten en annan använder dem för att övervaka sina kyltransporter.

Finns i två utföranden för 8000 eller 16000 mätvärden. Med locket på är temperaturloggern fukt- och dammtät (IP 68). Programvara för konfigurering, nedladdning och ...

Läs mer
0

Nätverkstermometer – Temperaturmätning över nätet

Posted by:

Temperaturtransmitter för nätverk

Ethernet termometer (temperaturtransmitter för nätverksanslutning) med inbyggd temperatursensor /temperaturgivare.

Nätverkstermometern för det möjligt att mäta och övervaka temperaturen i dina lokaler över ditt nätverk (ethernet) eller internet.

Se temperaturen på Acandias kontor.

Inbyggd webserver så man kan se aktuell temperatur och viss historik i en vanlig webbläsare. Nätverkstransmittrarna finns även för mätning av luftfuktighet och/eller barometertryck.

Läs mer.

Läs mer
0

Gasanalys – Portabel mätställeväljare

Posted by:

Acandia levererar kundanpassade lösningar för gasanalys. Ett exempel från senare tid är en portabel mätpunktsväxlare / mätställeväljare för tre mätpunkter som vi producerade i våras.

Mätställeväljaren byggdes i en robust väska med draghandtag och hjul för enkel transport och hanterar i detta utförande tre mätpunkter med förspolning.

Mättiderna är individuellt inställbara per mätpunkt och utrustningen har ingång för styrning av pumpar från gasberedning (kyllarm /fuktlarm) samt utgångar för indikering av mätpunkt.

Läs mer

0