Gasanalys – Portabel mätställeväljare

Posted by:

Acandia levererar kundanpassade lösningar för gasanalys. Ett exempel från senare tid är en portabel mätpunktsväxlare / mätställeväljare för tre mätpunkter som vi producerade i våras.

Mätställeväljaren byggdes i en robust väska med draghandtag och hjul för enkel transport och hanterar i detta utförande tre mätpunkter med förspolning.

Mättiderna är individuellt inställbara per mätpunkt och utrustningen har ingång för styrning av pumpar från gasberedning (kyllarm /fuktlarm) samt utgångar för indikering av mätpunkt.

Läs mer

0

Temperaturgivare typ K med kabel – TG4

Posted by:

Nu finns vissa av våra temperaturgivare inte bara med motståndselement (RTD) som Pt100, Pt500, Pt1000, Ni1000, Ni10000, NTC, osv utan även med termoelement typ K. Först ut är temperaturgivare i utförande TG4 , priserna är samma som motsvarande givare med Pt100 eller Pt1000.

Snart kommer även andra temperaturgivare med termoelement typ K. Fråga oss om ni har några speciella behov ...

Läs mer
0

Ny prisvärd datalogger med 16 ingångar

Posted by:

Ny serie dataloggrar som redan från början är bestyckade med 16 ingångar. Dataloggerns ingångar konfigureras enkelt från den gratis medföljande mjukvaran/ programvaran.

Dataloggrarna lämpar sig väl för laboratorier, mätkonsulter, forskning & utveckling, besiktningsmän, övervakning i serverrum/datahallar, livsmedelsindustri, fastigheter, växthusodlingar, m.m.

Dataloggerns ingångar kan konfigureras för följande signaler och givare:
mA, VDC, mVDC, termoelement (typ K, J, S, B), Pt100, Pt1000, Ni1000, resistans, binär signal ...

Läs mer
0

Fjärravläsning av mätvärden samt nivålarm via SMS

Posted by:

Acandia har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Sverige med Soft & Control Technology avseende deras system för fjärravläsning/telemetri (Bawit).

Detta ger oss möjlighet att erbjuda lösningar för fjärravläsning eller fjärrmätning det vill säga mätvärdesinsamling från avlägsna eller utspridda platser till en gemensam databas.
Systemet kan även skicka larm via SMS eller e-post om uppmätta värden passerar ett gränsvärde eller vid andra statusändringar. De batteridrivna enheterna kommunicerar via Radio (868 ...

Läs mer
0
Page 9 of 9 «...56789